Jesteś tutaj

abandon

w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu w przypadkach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że w konkretnej sytuacji całkowita utrata tego przedmiotu jest nieunikniona, bądź też zapobieżenie utracie (koszty ratunku) musiałoby spowodować wydatki niewspółmiernie wysokie w porównaniu z wartością ubezpieczonego przedmiotu. Zgłaszając abandon ubezpieczający zrzeka się na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia w zamian za odszkodowanie. Najczęstsze przypadki abandonu to opuszczenie lub zaginięcie statku, uszkodzenie statku nie kwalifikujące się do naprawy itp.