Jesteś tutaj

agencja własna

Jednostka organizacyjna danego towarzystwa ubezpieczeniowego, zadaniem której jest sprzedaż bezpośrednia tj., organizowanie współpracy z agentami na terenie działania agencji, dokonywanie oceny ryzyka i zawieranie umów ubezpieczenia.