Jesteś tutaj

agent transferowy

prowadzi rejestr członków funduszu; funkcję tę może spełniać każda instytucja posiadająca system informatyczny przygotowany do prowadzenia indywidualnych kont i zapewniająca poufność oraz tajność zawartych danych.