Jesteś tutaj

agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. prowadzący działalność na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń. Działalność agencyjna polega na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych tj. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności agent wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.