Jesteś tutaj

akcja ratownicza

działania mające na celu ratowanie w miejscu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w związku z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego.