Jesteś tutaj

aktuariusz

osoba odpowiadająca w zakładzie ubezpieczeń za wycenę zobowiązań wobec klientów oraz konstrukcję produktów tak, by oczekiwany poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań.