Jesteś tutaj

assistance

1) działalność polegająca na natychmiastowym organizowaniu pomocy osobie objętej ubezpieczeniem, która znalazła się w sytuacji wymagającej takiej pomocy w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem 2) ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna,informacyjna udzielana ubezpieczonemu w związku z zaistniałym nieszczęśliwym zdarzeniem.