Jesteś tutaj

beneficjent

podmiot, na rzecz którego została udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji.