Jesteś tutaj

Biuro prasowe

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC w 2021 roku

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

Zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC, finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnego obowiązkowego OC jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów. Przyjęte przez nią rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - co to takiego TFG?

Misja TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334). Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie posiada osobowości prawnej i utworzony został w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę.

Strony

Subscribe to RSS - Biuro prasowe