Jesteś tutaj

AB Port: Multiagenci wkrótce będą górą

Pięć lat temu agentów wyłącznych było prawie o połowę więcej niż multiagentów. Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2014 r. wynika, że przewaga ta zmalała do 10%.  Bartosz Salwiński, współwłaściciel warszawskiej firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego AB Port uważa, że już wkrótce liczba multiagentów przekroczy liczbę agentów wyłącznych – czytamy w Gazecie Ubezpieczeniowej. 

Według danych z raportów KNF na temat rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, w latach 2010–2013 liczba agentów wyłącznych spadła z 22,7 tys. do 18,6 tys., natomiast liczba multiagentów wzrosła z 15,1 tys. do 15,9 tys. W ubiegłym roku dystans pomiędzy obiema grupami pośredników ponownie uległ zmniejszeniu: na koniec 2014 r. multiagentów było 16 tys., natomiast agentów wyłącznych – 17,7 tys.

 

 

 

– Obserwowana od kilku lat tendencja nieuchronnie prowadzi do momentu, w którym liczba multiagentów ubezpieczeniowych przekroczy liczbę agentów – uważa Bartosz Salwiński. – Spodziewamy się, że już w tym roku liczba praktyków obu specjalności może się niemal zrównać – przewiduje.

Więcej w Gazecie Ubezpieczeniowej