Jesteś tutaj

budynek


w innych (niż mieszkania/domu) ubezpieczeniach majątku: wg prawa budowlanego - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, np: lotnisko.