Jesteś tutaj

budynek mieszkalny


obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundament i dach wraz z instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi jego użytkowanie wraz z garażem stanowiącym jego część, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.