Jesteś tutaj

business interruption


ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zysków na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych (burzy, eksplozji, wyzwolonej energii jądrowej, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia itp.).