Jesteś tutaj

cedent

Dokonujący cesji; ten który ceduje (przenosi swoje prawa na inny podmiot). W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych zleceniodawca gwarancji.