Jesteś tutaj

centrum alarmowe

firma organizująca i świadcząca usługi assistance, działająca w imieniu i na zlecenie danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą podmiot posiadający swoje przedstawicielstwa za granicą Polski organizująca pomoc ubezpieczonym i likwidację szkód, którego nazwa, adres oraz numery telefonów podane są w załączniku do polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.