Jesteś tutaj

cesja


1) w ubezpieczeniach - przekazanie praw do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu na rzecz banku lub innego podmiotu
2) w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych - przekazanie prawa do roszczenia z gwarancji.