Jesteś tutaj

cesjonariusz


podmiot na rzecz którego dokonano cesji (przekazania praw na rzecz innego podmiotu), w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych przekazanie prawa do roszczenia z gwarancji.