Jesteś tutaj

franszyza integralna


ustalona kwota do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Szkody których wartość przekracza wysokość franszyzy integralnej są wypłacane w pełnej wysokości.