Jesteś tutaj

gwarancja-jednorazowa


pojedyncza gwarancja wystawiona przez gwaranta (ubezpieczyciela) na podstawie jednorazowego wniosku zleceniodawcy o udzielenie określonej gwarancji w zakresie sumy gwarancyjnej, okresu obowiązywania, a także tytułu gwarancji.