Jesteś tutaj

gwarancja ubezpieczeniowa


pisemne oświadczenie, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta wymienionego w oświadczeniu, kwoty określonej w oświadczeniu, na warunkach w nim zawartych, w przypadku niewywiązania się zleceniodawcy gwarancji z gwarantowanego przez ubezpieczyciela zobowiązania.