Jesteś tutaj

gwarant


ubezpieczyciel, zobowiązujący się do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego, w przypadku niewywiązania się zleceniodawcy (zlecającego udzielenie gwarancji) ze zobowiązań objętych gwarancją.