Jesteś tutaj

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2020 roku

 

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

 
 samochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
powyżej 14 dni5 200 zł7 800 zł870 zł260 zł
od 4 do 14 dni2 600 zł3 900 zł430 zł
do 3 dni1 040 zł1 560 zł170 zł

 

 

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba, która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).
 
Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Podstawy do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

Wpłat z tytułu opłat karnych za brak OC należy dokonywać:

  • w przypadku otrzymania wezwania - na wskazany, indywidualny numer rachunku,
  • w pozostałych przypadkach - korzystając z poniższego numeru rachunku bankowego:

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057

wpisując w tytule numer sprawy w UFG lub „pojazd marki … nr rej. …. , opłata za rok …

źródło: UFG