Jesteś tutaj

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC w 2021 roku

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

Zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC, finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnego obowiązkowego OC jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów. Przyjęte przez nią rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. i od tego dnia będą obowiązywały nowe stawki opłat, kalkulowane na podstawie płacy minimalnej określonej jako 2 800 zł.  Przypominamy, iż opłata za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Ustawodawca uregulował to następująco:
 

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
     
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
     
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

5 600 zł

8 400 zł

930 zł

280 zł

50%  4 - 14 dni

2 800 zł

4 200 zł

470 zł

20%  do 3 dni

1 120 zł

1 680 zł

190 zł

 

źródło: ufg.pl