Jesteś tutaj

karencja


okres wskazany w umowie ubezpieczenia, jaki musi upłynąć od momentu powstania stosunku ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.