Jesteś tutaj

koszty poszukiwań i ratownictwa


koszty akcji poszukiwawczej ubezpieczonego, prowadzonej przez wyspecjalizowane w tym celu służby, koszty transportu ubezpieczonego oraz koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej poniesione od momentu odnalezienia ubezpieczonego do momentu przywiezienia go do najbliższej placówki medycznej.