Jesteś tutaj

kraj stałego pobytu


wskazany we wniosku o ubezpieczenie kraj, w którym ubezpieczony ma zezwolenie na osiedlenie się albo kraj, którego obywatelstwo ubezpieczony posiada lub w którym objęty jest ubezpieczeniem społecznym.