Jesteś tutaj

limit gwarancyjny


łączna kwota wynikająca ze wszystkich udzielonych na podstawie umowy generalnej gwarancji przez ubezpieczyciela (gwaranta), współobowiązujących w tym samym czasie.