Jesteś tutaj

nadubezpieczenie mienia


przypadek w którym w dniu powstania szkody ustalona w umowie suma ubezpieczenia mienia jest wyższa niż faktyczna jego wartość.