Jesteś tutaj

nakłady inwestycyjne


wszystkie wydatki poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz prace wykończeniowe w budynkach, budowlach, lokalach w przypadku gdy obiekty te nie są własnością Ubezpieczającego.