Jesteś tutaj

niedoubezpieczenie mienia


przypadek w którym w dniu powstania szkody ustalona w umowie suma ubezpieczenia mienia jest niższa niż faktyczna jego wartość.