Jesteś tutaj

Nasi partnerzy

Grupa Allianz jest jednym z czołowych na świecie podmiotów oferujących usługi finansowe. Ponad 78 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w 70 krajach korzysta z wiedzy, międzynarodowego doświadczenia, finansowej siły i stabilności Grupy. W 2012 roku 144 tysiące pracowników wypracowało przychody w wysokości 106,4 mld euro i zysk operacyjny 9,5 mld euro. Główną siedzibą Allianz SE – spółki nadrzędnej Grupy – jest Monachium.

Aviva ubezpieczenia

Grupa AVIVA działa w Polsce od 1992 roku i obsługuje 3,5 miliona klientów. AVIVA zarządza aktywami o wartości ponad 60 mld zł. Grupa AVIVA jest częścią piętej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 22 września 1999 r. Kapitał akcyjny spółki wynosi 61 500 000 PLN i jest w pełni opłacony. Jedynym akcjonariuszem jest austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group, posiadająca ponad 180 letnią tradycję i doświadczenie. Vienna Insurance Group jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej, obecnie w jej skład wchodzi 50 firm ubezpieczeniowych działających w 23 krajach Europy.

Compensa ubezpieczenia

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na Polskim rynku od 1990 roku. Wraz z pozostałymi spółkami Vienna Insurance Group zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych. Compensa zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Kientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Elvia ubezpieczenia

Elvia działa w Polsce od roku 1999, świadcząc usługi typu assistance dla szerokiej rzeszy Klientów. Ubezpieczamy turystów od początku lat 50-tych ubiegłego stulecia, a więc od chwili, kiedy powstały usługi ubezpieczeń dla osób podróżujących. Dzięki przynależności do Mondial Assistance Group mamy możliwość działania na całym świecie.

Generali ubezpieczenia

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

Wiener - klarownie i konkretnie

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group od 30 lat ubezpiecza Klientów w obszarze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Należy do czołówki polskich zakładów ubezpieczeń. Od 28 lutego 2019 r. jest częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

HDI

Początki działalności Grupy HDI z Hanoweru sięgają roku 1903. Obecnie Grupa HDI działa na terenie 150 krajów na całym świecie.

Hestia ubezpieczenia

Ergo Hestii zaufało 3 600 000 klientów indywidualnych i ich rodzin oraz przedsiębiorcy i instytucje w całej Polsce.Co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa Ergo Hestii.Co 1 minutę 03 sekundy zapada decyzja o wypłacie odszkodowania dla klienta.

4,2 mld złotych – taką składkę przypisaną brutto zebrały w ubiegłym roku trzy spółki Grupy Ergo Hestia. To pierwszy raz w historii, kiedy sprzedaż Grupy przekroczyła miliard euro – i wzrosła o 13% w porównaniu z rokiem 2010. Fundamenty rentownego rozwoju są solidne, zysk netto w 2011 r. przekroczył 157 mln zł. Firma dąży do zbudowania pozycji lidera w opiece nad poszkodowanymi w Polsce

Interrisk ubezpieczenia

W dniu 31 lipca 2012 została sfinalizowana fuzja dwóch spółek ubezpieczeniowych należących do Grupy Vienna Insurance Group w Polsce: PZM i InterRisk. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group przejął wszystkie prawa i obowiązki PZM TU SA Vienna Insurance Group.InterRisk otrzymał prestiżowe wyróżnienie w rankingu "NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA 'RZECZPOSPOLITEJ' 2008". InterRisk uznany został za 3-cią firmę w kategorii ubezpieczeń majątkowych na rynku pod względem dynamiki sprzedaży, efektywności zarządzania i dynamiki przychodów ze składki. 

AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. Zatrudnia 161 tys. pracowników, którzy świadczą usługi dla 103 mln klientów w 64 krajach. W 2015 roku, według Międzynarodowych standardów rachunkowości, AXA zanotowała przychody o wartości 99 mld euro, a wynik z działalności podstawowej wyniósł 5,6 mld euro. Marka AXA ósmy raz z rzędu została uznana w 2016 roku w rankingu Interbrand za najbardziej wartościową markę ubezpieczeniową świata wartą 10,6 mld USD.

 

ubezpieczenia zdrowotne tu zdrowie

W 2008 roku grupa osób związana z rynkiem usług medycznych i ubezpieczeń rozpoczeła budowę pierwszego w 100% polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń mającego jeden główny cel: zapewnienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zgodnych z oczekiwaniami Polaków i wypełniającego lukę w dostępie do usług oferowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej.

Proama jest marką handlową polskiego oddziału Groupama SA, firmy działającej od ponad 100 lat na europejskim rynku ubezpieczeń. Groupama SA jest obecna w 15 krajach i świadczy swoje usługi ponad 16 mln Klientów.  Groupama działa obecnie w 15 krajach Europy i Azji: w Bułgarii, Chinach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Tunezji, Turcji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz we Włoszech. 

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

Signal ubezpieczenia

W roku 1906 rzemieślnicy, kupcy i drobni przedsiębiorcy z Hamburga założyli kasę chorych NOVA. Jej członkowie w 1914 r. utworzyli kasę zapomogową, poprzedniczkę Towarzystwa IDUNA. SIGNAL Versicherungen sięga swymi początkami roku 1907, kiedy to z inicjatywy rzemieślników z Dortmundu, powstała kasa zapomogowo-chorobowa. SIGNAL IDUNA obsługuje w tej chwili ponad 10 milionów klientów.

Tueuropa ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. prowadzi działalność od 1995 r. Jest jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych notowanych na warszawskiej GPW. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach dla polskiego sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych.

Europaische Reiseversicherung AG (ERV AG) jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczenich podróży. Firma z siedzibą w Monachium, założona w 1907 roku jest obecnie reprezentowana, poprzez własne spółki w 20 krajach europejskich.

ERV Europäische Reiseversicherung AG to ponad 100-letnia tradycja na globalnym rynku ubezpieczeń w zakresie ochrony podróży. Polski Oddział ERV powstał w 2004 roku z siedzibą w Gdańsku. Od tego czasu oddział jest integralną częścią międzynarodowej grupy ponad 21 biur w całej Europie i poza nią. Ubezpieczyliśmy już ponad 8 milionów Polaków!

Tuz ubezpieczenia

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawiera umowy ubezpieczenia od 1 września 2003 roku. Posiada wyłącznie polski kapitał i działa za pośrednictwem 13 oddziałów oraz blisko 1000 agentów ubezpieczniowych.

Tuwpocztowe ubezpieczenia

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez ppup Poczta Polska w grudniu 2002 r. Utworzenie Towarzystwa wpisuje się w szeroko pojętą misję społeczną ppup Poczta Polska oraz powoduje, że Poczta Polska - inicjator i założyciel - umocni swoją pozycję w świadomości społecznej jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.

Uniqa ubezpieczenia

Grupa UNIQA jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej.

  • zatrudnia ponad 22 000 pracowników i agentów

  • obsługuje prawie 8,7 mln Klientów

  • sprawuje pieczę nad ponad 16,5 milionami umów ubezpieczeniowych

Grupa oferuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji – sieci oddziałów, przedstawicielstw i agencji generalnych, brokerów, banki i instytucje finansowe, a także poprzez sprzedaż bezpośrednią. UNIQA jest aktywna w sprzedaży ubezpieczeń z wszystkich grup - jest liderem na rynku ubezpieczeń osobowych oraz jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom.

1920: Powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu

1960: Warta przyjmuje nazwę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

1990: Powstaje pierwsze logo firmy

2000: Udziałowcem Warta zostaje KBC

2005: Pierwszy rebranding Warty – logotyp nawiązuje do znaku KBC

2012: Nowymi akcjonariuszami Warty zostają Talanx i Meiji Yasuda. Drugi rebranding Warty - nowy logotyp nawiązuje do symboliki Talanx.  
 

Tuwtuw ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 16 marca 1992 roku wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych. Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. 

 

You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, związana z sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta You Can Drive skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. You Can Drive pobiera żadnych zwyżek związanych z młodym wiekiem Ubezpieczonego.