Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i ratowników

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe regulacje, zmieniające w istotny sposób sytuację przedstawicieli branży medycznej w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W miejsce dotychczas obowiązujących kilku odrębnych ubezpieczeń pojawia się jedno obowiązkowe ubezpieczenie OC. Na rynku są już obecne oferty, dostosowane do nowej rzeczywistości prawnej.

Ustawodawca nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital - obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z nowych przepisów wynika, że podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są przedsiębiorcy, czyli dotychczasowe ZOZy, szpitale oraz lekarze lub pielęgniarki posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską lub pielęgniarską.

Również pozostałe zawody medyczne (ratownicy, rehabilitanci itp.), które nie mają statusu podmiotu leczniczego, a wykonują działalność leczniczą, zostają objęte nowym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC Świadczeniodawcy.

Do wejścia w życie nowych przepisów przygotowało się specjalizujące się w tym segmencie produktów ochronnych TU Inter Polska. Oferowane przez firmę polisy, uwzględniające obowiązujący od początku roku stan prawny, posiadają następujące sumy gwarancyjne: OC dla podmiotów leczniczych (bez szpitali) i lekarzy (praktyka zawodowa) – suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 tys. euro, zaś na wszystkie zdarzenia – 350 tys. euro. W przypadku pielęgniarek (praktyka zawodowa) i pozostałych zawodów medycznych sumy gwarancyjne to odpowiednio 30 tys. euro i 150 tys. euro. Z kolei SG szpitali to 100 tys. euro i 500 tys. euro, natomiast sumy gwarancyjne podmiotów zaopatrujących w środki medyczne wynoszą 10 tys. euro (1 zdarzenie) i 50 tys. euro (wszystkie zdarzenia).

 

W celu poznania składki OC zadzwoń tel. 22 4365001 


 
Oprócz tego ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę o ubezpieczenie ochrony prawnej adresowane do wszystkich przedstawicieli branży medycznej. Inter Polska wyszło bowiem z założenia, iż UOP jest dobrym uzupełnieniem oferty obowiązkowej, jako narzędzie pomagające zminimalizować i urealnić wysokość roszczeń, oraz umożliwiające uniknięcie drogi sądowej poprzez doprowadzenie do ugody stron. 

Polisy dla branży medycznej oferuje również PZU SA.
(źródło: Inetr Polska; Gazeta ubezpieczeniowa)