Jesteś tutaj

odpowiedzialność cywilna


odpowiedzialność za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną osobie trzeciej czynem niedozwolonym lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.