Jesteś tutaj

Opłata karna za brak OC w 2019 roku

Opłaty karne za brak OC w 2019 roku.


Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

 

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej

minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

 
gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%4 500 zł6 750 zł750 zł230 zł
50%2 250 zł3 380 zł380 zł
20%900 zł1 350 zł150 zł

 

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba, która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Podstawy do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

źródło: ufg.pl