Jesteś tutaj

pojazd zastępczy


samochód osobowy wraz z dokumentami umożliwiającymi jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, udostępniony uprawnionemu w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.