Jesteś tutaj

poszkodowany


osoba lub podmiot, który poniósł szkodę i któremu zgodnie z zawartą umową Ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odszkodowanie/świadczenie.