Jesteś tutaj

Promocje i żniżki

 • Banner promocje

Zniżka mundurowa

Posiadamy w ofercie specjalny program ubezpieczeniowy dla żołnierzy oraz wybranych przedstawicieli służb mundurowych. Klientom upoważnionym do korzystania z pakietu przysługują dodatkowe 10-20% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez zakład ubezpieczeń.

Program ubezpieczeniowy dla służb mundurowych RP skierowany jest do: czynnych zawodowo żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych niżej wymienionych służb mundurowych RP:

 • Wojska Polskiego
 • Straży Graniczne
 • Służby Więziennej
 • Służby Celna
 • Biura Ochrony Rządu
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Straży Marszałkowskiej
 • Zawodowej Straży Pożarnej
 • Inspekcji Transportu Drogowego

oraz byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy przed odejściem na emeryturę (rentę) byli zatrudnieni w ww. strukturach organizacyjnych.

Strony

Subscribe to RSS - Promocje i żniżki