Jesteś tutaj

przedsiębiorca


osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji działalności gospodarczej.