Jesteś tutaj

realizacja gwarancji


zapłata przez ubezpieczyciela na rzecz beneficjenta kwoty w granicach sumy gwarancyjnej, na warunkach określonych w gwarancji.