Jesteś tutaj

rekreacyjne uprawianie sportu


uprawianie czynności związanych z kulturą fizyczną w celu wypoczynkowym, nieukierunkowane na osiąganie wyników sportowych lub jakiegokolwiek dochodu.