Jesteś tutaj

składka ubezpieczeniowa


suma pieniężna, którą ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić ubezpieczycielowi (zakładowi ubezpieczeń) za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej - opłata za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.