Jesteś tutaj

Sprawdzenie przebiegu ubezpieczenie OC - zaświadczenie

 

Dla posiadaczy pojazdów, którzy potrzebują zaświadczenia dla potwierdzenia zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - Ośrodek Informacji UFG może wystawić taki dokument.


Zaświadczenie takie może otrzymać tylko posiadacz pojazdu mechanicznego, za okres ostatnich 5 lat. Znajdą się w nim informacje o  wykupionych polisach, ewentualnych szkodach oraz wypłaconych odszkodowaniach. Ośrodek Informacji nie gromadzi  danych o wysokości przysługujących zniżek.


Aby otrzymać taki dokument potrzebne jest wypełnienie odpowiedniego formularza:


Wniosek osoby fizycznej o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 *


lub


Wniosek o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych niebędących osobami fizycznymi *


i przesłanie go na adres oi@ufg.pl. Wniosek można też przesłać do Funduszu za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest:
a. w siedzibie UFG (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika)
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail,
c. za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Uwaga! UFG udostępnia dane w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.


* wzory Pełnomocnictw do złożenia wniosku o udostępnienie danych znajdują się w zakładce Formularze i wzory wniosków.