Jesteś tutaj

suma gwarancyjna


maksymalny limit odpowiedzialności za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; kwota określona w gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.