Jesteś tutaj

suma ubezpieczenia


kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach której wypłacane jest odszkodowanie/świadczenie.