Jesteś tutaj

system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko


system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest wg najwyższej prawdopodobnej szkody, która powstała na skutek jednego zdarzenia losowego.