Jesteś tutaj

system ubezpieczenia na sumy stałe


system, w którym suma ubezpieczenia dla danej grupy mienia uwzględnia wszystkie przedmioty, które mają być objęte umową ubezpieczenia ustalana do pełnej ich wartości.