Jesteś tutaj

szczepienia zalecane


szczepienia zalecane w zależności od sytuacji epidemiologicznej danego kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, odporności i wieku osoby; należą do nich m.in. szczepienia przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz B, błonicy, tężcowi, polio, durowi brzusznemu, meningokowemu zapaleniu opon mózgowo–rdzeniowych.