Jesteś tutaj

szkoda całkowita


1) w ubezpieczeniu autocasco zniszczenie/uszkodzenie pojazdu (w tym również jego części/wyposażenia), że koszt jego naprawy wyliczony w wartości brutto (z VAT) w systemie Audatex lub Eurotax, przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed zaistniałą szkodą 2) w przypadku ubezpieczeń majątkowych całkowite zniszczenie ubezpieczonego mienia.