Jesteś tutaj

szkoda drobna


w ubezpieczeniu autocasco, zniszczenie/uszkodzenie pojazdu (również kradzież części pojazdu/wyposażenia) w takim stopniu, że kwota odszkodowania pyliczona przez zakład ubezpieczeń metodą kosztorysową (bez podatku VAT) nie przekracza 1500 zł.