Jesteś tutaj

szkoda na osobie


uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć oraz następstwa tych zdarzeń.